Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Εκδήλωση «Προλεγόμενα πάνω στα Πρωτεία της Παιδείας έναντι της Στρατιωτικής και Οικονομικής Ισχύος στην Υπεράσπιση του Έθνους»

Εκδηλώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Εκδήλωση «Προλεγόμενα πάνω στα Πρωτεία της Παιδείας έναντι της Στρατιωτικής και Οικονομικής Ισχύος στην Υπεράσπιση του Έθνους»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση διοργανώνουν το Σάββατο 6 Απριλίου ώρα 7.30 μ.μ. η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών.

Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στο Ιστορικό-Λαογραφικό & Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης, έχει τον τίτλο «Προλεγόμενα πάνω στα Πρωτεία της Παιδείας έναντι της Στρατιωτικής και Οικονομικής Ισχύος στην Υπεράσπιση του Έθνους».

Ομιλητές θα είναι οι

1) κ. Βασίλειος Μαρτζούκος, Αντιναύαρχος ε.α. Π.Ν., Επίτιμος Διοικητής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.),

2) κ. Κων/νος Αργυρόπουλος, Υποστράτηγος ε.α., Υπεύθυνος Εκδόσεων ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ και

3) κ. Δημήτριος Ζακοντίνος, οικονομολόγος, π. ανώτατο στέλεχος Τραπέζης, MsC Στρατηγικής και Αμυντικών Σπουδών, Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Υποστράτηγος ε.α. κ. Νικόλαος Καρατουλιώτης.

Afisa_v2