Εγκρίθηκαν οι όροι της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της ΙΜ Σερβίων και Κοζάνης

Εγκρίθηκαν οι όροι της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της ΙΜ Σερβίων και Κοζάνης και της ΙΜ Σισανίου και Σιατίστης για την συντήρηση και αποκατάσταση Ιερών Ναών και Ιερών Μονών

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Εγκρίθηκαν οι όροι της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της ΙΜ Σερβίων και Κοζάνης και της ΙΜ Σισανίου και Σιατίστης για την συντήρηση και αποκατάσταση Ιερών Ναών και Ιερών Μονών

Εγκρίθηκαν οι όροι της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της ΙΜ Σερβίων και Κοζάνης και της ΙΜ Σισανίου και Σιατίστης

Την έγκριση του σχεδίου και των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της ΙΜ Σερβίων και Κοζάνης και της ΙΜ Σισανίου και Σιατίστης, εισηγήθηκε η αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Κατερίνα Δαδαμόγια κατά τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της 23η Αυγούστου 2022.

Η προγραμματική σύμβαση έχει ως αντικείμενο την συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη Ιερών Ναών και Ιερών Μονών, που βρίσκονται εντός των ορίων αρμοδιότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης.

Κύριος του έργου είναι η Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης.

Η Περιφέρεια λειτουργεί ως χρηματοδότης του έργου ενώ η Ιερά μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης συμμετέχει ώστε να εξασφαλισθούν αναγκαίες προϋποθέσεις υλοποίησης.

Με τις προγραμματισμένες παρεμβάσεις θα βελτιωθούν λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα των κτιρίων που εντάσσονται στην προγραμματική σύμβαση, ώστε να αναδειχτεί η θρησκευτική, ιστορική και αρχιτεκτονική τους αξία.

Η συντήρηση, προστασία και σωστή διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μπορεί να ενισχύσει λειτουργίες και δραστηριότητες όπως ο πολιτιστικός τουρισμός, συμβάλλοντας στην βιωσιμότητα και ανάπτυξη της περιοχής μας.