Έγκριση μελετών για τα έργα υποδομών στον οικισμό Μαυροπηγής

Έγκριση μελετών για τα έργα υποδομών στον οικισμό Μαυροπηγής

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ανοίγει ο δρόμος για την αποκατάσταση των κατοίκων του οικισμού Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας που βρίσκεται στην διαδικασία μετεγκατάστασης, μετά από την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ. Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη και ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα εκκρίθηκε η μελέτη υποδομών στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο: «Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση μελετών έργων υποδομών νέου οικισμού Μαυροπηγής στην περιοχή «Ρεμιναλάρ» αγροκτήματος Μαυροπηγής».

Στην εισήγηση του ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης ανέφερε τα παρακάτω:

Λόγω των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. απαλλοτριώθηκε, μεταξύ άλλων, ο οικισμός της Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας και προγραμματίζεται να μετεγκατασταθεί, δηλαδή να ιδρυθεί νέος οικιστικός υποδοχέας, για την οικιστική αποκατάσταση των κατοίκων του οικισμού.

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση των ακόλουθων μελετών ως συνέχεια των παρακάτω αντίστοιχων μελετών που εκπονήθηκαν σε προηγούμενα στάδια ωρίμανσης του έργου:

  1. Οριοθέτηση – υπόδειξη ιδιωτικών οικοπέδων και εκπόνηση μελέτης εφαρμογής ρυμοτομίας.
  2. Εκπόνηση οριστικής μελέτης εσωτερικής οδοποιίας και σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ/ΦΑΥ.
  3. Εκπόνηση οριστικής μελέτης εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης όμβριων και σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ/ΦΑΥ.
  4. Εκπόνηση οριστικής μελέτης εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ/ΦΑΥ.
  5. Εκπόνηση οριστικής μελέτης εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ/ΦΑΥ.

Σύμφωνα με τη σημερινή ωριμότητα του έργου, ο προϋπολογισμός του συνολικού έργου ανέρχεται στα 17.590.000,00 €

Επισημαίνεται ότι οι παρακάτω βασικές υποδομές του οικισμού θα προσδιορισθούν ως ακολούθως:

  1. Δίκτυα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (εναέρια δίκτυα χαμηλής τάσης και οδοφωτισμού), από τον ΔΕΔΔΗΕ μετά από αίτημα του Δήμου Εορδαίας.

Ενδεικτικά προεκτιμάται δαπάνη ύψους 1.280.000,00 €.

  1. Τηλεπικοινωνιακά – ευρυζωνικά δίκτυα, από τον ΟΤΕ μετά από αίτημα του Δήμου Εορδαίας.

Ενδεικτικά προεκτιμάτε δαπάνη ύψους 300.000,00 €.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών,

εισηγούμαι:

την έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Άξονας 7: Ωρίμανση του αναπτυξιακού σχεδιασμού – Τεχνική υποστήριξη και   δημοσιοποίηση

Μέτρο 7.1: Μελέτες και υπηρεσίες για την ωρίμανση του αναπτυξιακού σχεδιασμού

Τίτλος Έργου: 

Ολοκλήρωση μελετών έργων υποδομών νέου οικισμού Μαυροπηγής στην περιοχή «Ρεμιναλάρ» αγροκτήματος Μαυροπηγής

Προϋπολογισμός (σε €): 416.495,84€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
Προτείνων Φορέας: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Κοζάνης
Φορέας Υλοποίησης: Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ

Έγκριση μελετών για τα έργα υποδομών στον οικισμό Μαυροπηγής Έγκριση μελετών για τα έργα υποδομών στον οικισμό Μαυροπηγής