ΔΕΗ

Έγγραφο Περιφερειάρχη με θέμα: «Χρηματοδότηση της νέας λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαΐδα V», χωροθετημένη στον ενεργειακό άξονα της Δυτικής Μακεδονίας / Ελλάδα»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Έγγραφο Περιφερειάρχη με θέμα: «Χρηματοδότηση της νέας λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαΐδα V», χωροθετημένη στον ενεργειακό άξονα της Δυτικής Μακεδονίας / Ελλάδα»

Έγγραφο Περιφερειάρχη με θέμα:

«Χρηματοδότηση της νέας λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαΐδα V», χωροθετημένη

στον ενεργειακό άξονα της Δυτικής Μακεδονίας / Ελλάδα»

Έγγραφο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Dr. Ulrich Schröder του Ομίλου Τραπεζών KfW, με θέμα: «Χρηματοδότηση της νέας λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαΐδα V», χωροθετημένη στον ενεργειακό άξονα της Δυτικής Μακεδονίας / Ελλάδα».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής: “Πρωτίστως” περιβαλλοντικά τα οφέλη από την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαΐδα V»

Σεβόμενος τα θεσμικά όρια που απορρέουν από τις ευθύνες μου ως αιρετός Περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας, οφείλω εξ αρχής να σας γνωστοποιήσω ότι η πρόθεση της επικοινωνίας μου δεν αφορά και δεν σχετίζεται με το πλαίσιο συνεργασίας και την επιχειρηματική εμπλοκή του Ομίλου σας στην κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας, γνωστή ως «Πτολεμαΐδα V», στην Περιφέρειά  μας.

Στην κατεύθυνση αυτή θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω και να σας διαβεβαιώσω ότι η καθολική πλειοψηφία των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας υποστηρίζει, προσδοκά και αναμένει την έναρξη των εργασιών κατασκευής της νέας λιγνιτικής μονάδας.

Επιπλέον, η νέα λιγνιτική μονάδα θα στηρίξει καθοριστικά την ασφάλεια του εθνικού μας ενεργειακού εφοδιασμού, συνεισφέροντας τα μέγιστα στην ευστάθεια των δικτύων και κατά συνέπεια, στην περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ελληνικό ενεργειακό μίγμα.

Θα καταδείξει εμπράκτως ότι η Ελλάδα παραμένει και αποτελεί ελκυστικό και αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό.

Αναγνωρίζουμε όμως ότι οι λιγνίτες δεν αποτελούν την κυρίαρχη απειλή για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μας.

Οι πραγματικές και μη αναστρέψιμες απειλές θα αναδυθούν μέσα από την αναπτυξιακή υστέρηση, την ανεργία, τη φτώχεια, την αιμορραγία της εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία αναφορικά με τα παραπάνω θέματα, παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση


Γεώργιος Κ. Δακής

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης