Εκθεσιακό κέντρο Κοίλα Κοζάνης

Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για την «Ημέρα Καριέρας 2012»

Εκδηλώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για την «Ημέρα Καριέρας 2012»

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού & κοινωνικής Παρέμβασης Π.Ε. Κοζάνης (Ε.Π.Τ.Α.Κ.), το Γραφείο Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης «www.ergasiakozani.gr», το ΕΒΕ Κοζάνης και τα Γραφεία Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει την «Ημέρα Καριέρας», Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 4:00-10:00 μμ., στις εγκαταστάσεις του Εκθεσιακού Κέντρου Κοίλων.

Η «Ημέρα Καριέρας 2012» είναι μια εκδήλωση – γέφυρα μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και των νέων.

Πρόκειται για μια πιλοτική δράση της Π.Ε. Κοζάνης, η επιτυχία της οποίας θα οδηγήσει σε μελλοντική υλοποίησή της σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να φέρει σε επαφή συγκεκριμένες ομάδες εργασιακού δυναμικού με τοπικές επιχειρήσεις για την αναζήτηση και τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.

Πρόκειται για ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται ευρύτατα στο εξωτερικό και δίνει τη δυνατότητα της άμεσης διάθεσης θέσεων εργασίας, της προσωπικής επαφής ενδιαφερομένων με επιχειρήσεις, της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και τη δυναμική παρέμβαση της Περιφέρειας στην αναζήτηση λύσεων σε ένα συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα.

Για την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας αυτής κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων από την Περιφερειακή Ενότητα, οι οποίες επιθυμούν να διερευνήσουν τη δυνατότητα συνεργασίας με ανέργους της περιοχής σε επίπεδο πρακτικής άσκησης, άμεσης πρόσληψης ή ακόμα και μελλοντικής  δυνητικής συνεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες για την «Ημέρα Καριέρας 2012» μπορείτε να απευθύνεστε στους κκ. Δρ Δημήτρη Μυλωνά, τηλ. 2461 351 191, mail: d.milonas@pdm.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται και στο Επιμελητήριο της Κοζάνης στη Διευθύντρια κυρία Καρακουλάκη Κατερίνα, τηλ. 2461041693, mail: chambers@otenet.gr.

 

 

Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για την «Ημέρα Καριέρας »

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης σε συνεργασία με την

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού & κοινωνικής

Παρέμβασης Π.Ε. Κοζάνης (Ε.Π.Τ.Α.Κ.), το Γραφείο Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης

«www.ergasiakozani.gr», το ΕΒΕ Κοζάνης και τα Γραφεία Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου

και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει την «Ημέρα Καριέρας»,

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 4:00-10:00 μμ., στις εγκαταστάσεις του Εκθεσιακού

Κέντρου Κοίλων.