Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

Δύο νέες Προσκλήσεις για τη Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Δύο νέες Προσκλήσεις για τη Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Δύο νέες Προσκλήσεις για τη Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειακης Ενότητας Κοζάνης ανακοινώνεται προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων παραγωγών, ότι στις 16.02.2022 αναρτήθηκαν στη Διαύγεια (ΑΔΑ: Ρ4ΝΦ4653ΠΓ-Η2Η και Ω8Τ34653ΠΓ-ΛΦ1) οι δυο νέες Προσκλήσεις για τη Δράση 10.1.04

«Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

στο πλαίσιο του μεταβατικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2220 και σύμφωνα με την αριθ. 2459/371456/2022(ΦΕΚ Β΄ 6311) Υπουργική απόφαση.

Οι Προσκλήσεις θα αναρτηθούν επίσης στους διαδικτυακούς τόπους  του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr και του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr.

Οι Προσκλήσεις έχουν ως ημερομηνία έναρξης δεσμεύσεων την ημερομηνία δημοσιοποίησης τους δηλαδή την 16η Φεβρουαρίου 2022 και ως περίοδο υποβολής αιτήσεων στήριξης την 14.03.2022 ως και 15.04.2022.

Συνημμένα:

  • Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2022 ΜΕΤΡΟ 10 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ» ΔΡΑΣΗ 10.1.04 «ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ Α ΚΑΙ Β (με ΑΔΑ: Ρ4ΝΦ4653ΠΓ-Η2Η)
  • Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2022 ΜΕΤΡΟ 10 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ» ΔΡΑΣΗ 10.1.04 «ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» ΔΕΣΜΕΥΣΗ Γ (με ΑΔΑ: Ω8Τ34653ΠΓ-ΛΦ1)

 

 

Για την Π. Ε. Κοζάνης