Θωμας Ιωαννης Κ Σια ΕΕ

Δημοσιοποίηση αίτησης νομικού προσώπου για την χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (10-3-2021)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Ανάπτυξης Ενημέρωση Πολιτών

Δημοσιοποίηση αίτησης νομικού προσώπου για την χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (10-3-2021)

Κατατέθηκε η υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 33683/09-03-2021 αίτηση της ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ με τα παρακάτω στοιχεία, σύμφωνα με το παράρτημα 1 του κανονισμού αδειών:

  • Δ/νση Δραστηριότητας: 2ο χλμ Πτολεμαΐδας – Γαλάτειας
  • Ταχυδρομική Διεύθυνση επικοινωνίας: 2ο χλμ Πτολεμαΐδας – Γαλάτειας, Τ.Κ. 50200
  • Α.Φ.Μ.: 998054164
  • Κατοχή άλλης άδειας του Ν.3054/2002.:  Φ14.2/696/2/3341/21-10-2015 Άδεια Λειτουργίας

στο Τμήμα Έκδοσης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ΠΔΜ, προκειμένου να χορηγηθεί Άδεια Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου.

Κατά της αίτησης αυτής επιτρέπεται η υποβολή ένστασης, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της Υπηρεσίας μας, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της, σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 6 του αρ.πρωτ.Δ2/16570/7-9-2005 Κανονισμού Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/16-9-2005).

 

 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

κ.α.α

 

 

Ανδρέας Καραλιώτης

Μηχανικός Ορυκτών Πόρων