Επιδοτούμενες δράσεις του τομέα της μελισσοκομίας για το έτος 2023

Δήλωση κατεχόμενων κυψελών

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Κοζάνης Ενημέρωση Πολιτών

Δήλωση κατεχόμενων κυψελών

Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας, Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 7 της Υ.Α. 140/106513/16-04-2021 (ΦΕΚ Β΄ 1560), ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η δήλωση κατεχόμενων κυψελών είναι υποχρεωτική για όλους τους ενεργούς μελισσοκόμους και υποβάλλεται από 1 Σεπτεμβρίου έως 20 Νοεμβρίου κάθε έτους, ως εξής:

  1. Σε έντυπη μορφή στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
  2. Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων https://www.minagric.gr/e-services-minagric-new/9755-e-services-minagric-melissokomikou.
  3. Μέσω του Κέντρου Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας (τηλέφωνο 2461021444, κα Μαρίνου Ελισάβετ)

Όσοι υποβάλλουν τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών από 21 Οκτωβρίου έως 20 Νοεμβρίου κάθε έτους, συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στο δείγμα επιτόπιου ελέγχου.

Επιπλέον, οι ενεργοί μελισσοκόμοι υποχρεούνται να δηλώνουν στο Μελισσοκομικό Μητρώο τουλάχιστον δύο (2) φορές κατ’ έτος τα κάτωθι:

  1. Την ετησίως παραγόμενη ποσότητα μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων και
  2. Την ποσότητα του μελιού ή/και των λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων που διακινούνται – εμπορεύονται νόμιμα στην αγορά, με ταυτόχρονη ψηφιακή καταχώρηση των σχετικών παραστατικών.

Για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο 20 της Δ.Α.Ο. Π.Ε. Κοζάνης και στο τηλέφωνο 2461351157 (κα Τσιτσέλη Αναστασία).

Δήλωση κατεχόμενων κυψελών