Άδειες διεξαγωγής αγώνων

Άδειες διεξαγωγής αγώνων

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ενημέρωση Πολιτών

Άδειες διεξαγωγής αγώνων

Σχετικά με την ανακοίνωση της ομάδας του Εορδαϊκού, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής αγώνα, οποιασδήποτε κατηγορίας, από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη άδειας λειτουργίας του γηπέδου, κατά την σχετική κείμενη νομοθεσία.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Κοζάνης ζήτησε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση άδειας διεξαγωγής αγώνα, όμως διαπίστωσε ότι δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Σημειώνουμε επίσης ότι με το αριθμ. 132162/18-08-2023 έγγραφό μας,  κοινοποιήσαμε σε όλους τους Δήμους της Π.Ε Κοζάνης το με αριθμ. πρωτ. 351778/09-08-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών – Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών και Αδειοδοτήσεων Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για την ανταπόκριση και συμμόρφωση των Δήμων σχετικά με τις εκκρεμότητες των αθλητικών εγκαταστάσεών τους.

Σε κάθε περίπτωση είμαστε στη διάθεση κάθε φορέα για διευκρινήσεις.

ΕΚ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

Συνημμένα:

Το με αριθμ. πρωτ. 132162/18-08-2023 έγγραφό μας (pdf)

Το με αριθμ. πρωτ. 351778/09-08-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών – Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών και Αδειοδοτήσεων Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (pdf)