Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό μεταφοράς μαθητών

Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό μεταφοράς μαθητών