Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεσσάρων (4) λεπίδων αποχιονισμού

Διαγωνισμός

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας κατόπιν της αρίθμ. 413/14 (ΑΔΑ ΒΙΞΕ7ΛΨ-ΜΤΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια τεσσάρων (4) Λεπίδων Αποχιονισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις του είδους αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας.
Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 6.500,00 € (συμπ. ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Ε Κοζάνης όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση και έχει γίνει για αυτό το λόγο η αρίθμ. 13451/896/05-02-2014 έκθεση δέσμευσης πίστωσης (Α.Δ.Α ΒΙΡ87ΛΨ-Λ1Η) στον ΚΑΕ 9471 (ΣΑΕ 041). » Διαβάστε περισσότερα !!!

Διακήρυξη Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας Λευκού Ακρυλικού Χρώματος

Διαγωνισμός

Αριθμός Δ ιακήρυξης 12/2014

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης διενεργεί πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας Λευκού Ακρυλικού Χρώματος (30.000 Kgr), για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού ικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 73.800,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ), η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι: 16/04/2014 και ώρα 10.00 π.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι: 16/04/2014. και ώρα 10.00 π.μ. Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ .118/07. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας υλικών κατακόρυφης σήμανσης για το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαγωνισμός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας υλικών κατακόρυφης σήμανσης για το Εθνικό Οδικό ίκτυο της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας αρμοδιότητας ΔΤΕ (έδρας) (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 361/2014 [ΑΔΑ: ΒΙΞ67ΛΨ-9ΛΠ]) Τα υλικά κατακόρυφης σήμανσης θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων (έδρας) για την αντιμετώπιση, εκτάκτων αλλά και μόνιμων αναγκών, σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας χώρων στέγασης υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαγωνισμός

Αριθμός Διακήρυξης  7/2014

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  διενεργεί  Πρόχειρο  Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας χώρων στέγασης υπηρεσιών  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) – Περιοχή ΖΕΠ – για το έτος 2014.  Ο προϋπολογισμός είναι  48.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α., η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 11/3/2014 και  ώρα 10.00 π.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι: 11/3/2014 και ώρα 10.00 π.μ. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Περίληψη διακηρύξεως για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας του έργου : «Αποκατάσταση κατολίσθησης στο δρόμο Βελβεντό – Καταφύγι»

Διαγωνισμός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΒΙΕ97ΛΨ-8Δ3)

1.- H  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :

«Αποκατάσταση κατολίσθησης στο δρόμο Βελβεντό – Καταφύγι»  

με προϋπολογισμό 2.430.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:  Κατηγορία  έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό  1.951.196,24   ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). » Διαβάστε περισσότερα !!!

Περίληψη διακηρύξεως για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας του έργου : «Επισκευή και βελτίωση χώρων ΙεράςΜονής Αγίας Τριάδος Βυθού και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου»

Διαγωνισμός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΒΙΕ97ΛΨ-ΔΘΑ)

1. H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :

«Επισκευή και βελτίωση χώρων ΙεράςΜονής Αγίας Τριάδος Βυθού και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου»

με προϋπολογισμό 800.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, με προϋπολογισμό 800.000,00 ΕΥΡΩ. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Διακήρυξη Δημόσιας Σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Διαγωνισμός

Αριθμός Διακήρυξης;  8/2014  (ΑΔΑ: ΒΙΕ47ΛΨ-9Χ6)

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2014. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Περίληψη Διακηρύξεως για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας του έργου: «Υποδομές για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης»

Διαγωνισμός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ: ΒΙΕΟ7ΛΨ-Ξ53)

1. H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Υποδομές για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» με προϋπολογισμό 600.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  ΕΡΓΩΝ, με προϋπολογισμό 600.000,00 ΕΥΡΩ. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Περίληψη Διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Εξωτερικά Δίκτυα Ακάθαρτων Οικισμών Βαθύλακου, Μεσιανής και Ροδίτη Νομού Κοζάνης»

Διαγωνισμός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  (ΑΔΑ: ΒΙΕΟ7ΛΨ-8Ω4)

1. H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Εξωτερικά Δίκτυα Ακάθαρτων Οικισμών Βαθύλακου, Μεσιανής και Ροδίτη Νομού Κοζάνης» με προϋπολογισμό 1.185.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ (963.414,64 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, με προϋπολογισμό 926.663,31 ΕΥΡΩ. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Περίληψη Διακήρυξης Δικαιώματος Πενταετής Μίσθωσης Αλιευτικής Εκμετάλλευσης της Λίμνης Χειμαδίτιδας

Διαγωνισμός

Περίληψη Διακήρυξης Δικαιώματος Πενταετής Μίσθωσης Αλιευτικής Εκμετάλλευσης της Λίμνης Χειμαδίτιδας

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πενταετή μίσθωση το δικαίωμα της αλιευτικής εκμετάλλευσης της λίμνης Xειμαδίτιδας. Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18 Μαρτίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρες 09:00 π.μ έως 12:00 π.μ στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Φλώρινας. » Διαβάστε περισσότερα !!!

1 39 40 41 42 43 44