Απολογισμός δράσεων στον τομέα του Τουρισμού 2015

Απολογισμός δράσεων στον τομέα του Τουρισμού 2015

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απολογισμός δράσεων στο τομέα του Τουρισμού

Ο τουρισμός βασικός πυλώνας της εθνικής μας οικονομίας με σημαντική συμβολή στην διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας, χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητα, πολυπλοκότητα και δυναμικότητα και ως οριζόντια δραστηριότητα του παραγωγικού ιστού της Ελλάδας φέρνει άμεσα έσοδα, δημιουργεί θέσεις εργασίας και έχει μετρήσιμα αποτελέσματα (ΣΕΤΕ “Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014 – συνοπτική απεικόνιση βασικών μεγεθών” ΣΕΤΕ Intelligence, Ιούλιος 2015).

Κατά το 2015, το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Πολιτισμού, Τουρισμού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού και τα Τμήματα Τουρισμού των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων προέβη σε μια σειρά δράσεων, με απώτερο σκοπό τον επανακαθορισμό της θέσης της Δυτικής Μακεδονίας στην τουριστική βιομηχανία με τη δημιουργία ενός διακριτού, ελκυστικού και αυθεντικού τουριστικού προϊόντος, το οποίο θα συνδέεται με την ταυτότητα της περιοχής και θα ενσωματώνει την εικόνα της, διασφαλίζοντας παράλληλα ποιότητα στην εμπειρία της αναψυχής.

Κάντε κλικ στο παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε τον απολογισμό

Tourism Annual Report 2015