Ανάπλαση της εισόδου του Διχείμαρρου Βοίου από την ΠΕ Κοζάνης

Ανάπλαση της εισόδου του Διχείμαρρου Βοΐου από την ΠΕ Κοζάνης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ανάπλαση της εισόδου του Διχείμαρρου Βοΐου από την ΠΕ Κοζάνης

Η αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης Κατερίνα Δαδαμόγια εισηγήθηκε στην οικονομική επιτροπή  την έγκριση δαπάνης ύψους 20.000 ευρώ για το έργο

“Διαμόρφωση δημοτικής έκτασης στον οικισμό του Διχείμαρρου Δήμου Βοΐου”.

Το έργο στοχεύει στη διαμόρφωση και μετατροπή ενός μη αξιοποιημένου χώρου στην είσοδο του οικισμού του Διχείμαρρου (εκτός ορίων αυτού στο 1ο χλμ. Διχείμαρρου-Αγιάσματος) σε χώρο αναψυχής.

Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η συνολική ελκυστικότητα της περιοχής και η επισκεψιμότητά της. Παράλληλα, βελτιώνεται και αναδεικνύεται το φυσικό περιβάλλον. Το έργο σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της κοινότητας Σεβασλίδη Στέλιο και θα υλοποιηθεί από το Δήμο Βοΐου.

Η Περιφερειακή Αρχή σχεδιάζει και υλοποιεί μακρόπνοες δράσεις και έργα  ανάπτυξης του τουρισμού στην περιοχή και παράλληλα στηρίζει μικρότερα έργα που φέρουν άμεσο αποτέλεσμα.

Ανάπλαση της εισόδου του Διχείμαρρου Βοΐου από την ΠΕ Κοζάνης