Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EYΕΔ)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EYΕΔ) (29-10-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EYΕΔ) (29-10-2021)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EYΕΔ) (29-10-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π. ΕΥΕΔ 6831/14-10-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (Ε.Υ.Ε.Δ) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, με στοιχεία:

EoI-HQ (AST)-TA2b-AST4-RM.SECRE.2 – Security Assistant-297753

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 29η Οκτωβρίου 2021, 12:00 τ.ώ. Βρυξελλών.

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στον σύδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην ως άνω Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Bruno.Desloover@eeas.europa.eu

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης, με Α Δ Α: 6ΓΥΜ46ΜΤΛ6-ΒΣ3

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης