Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεως Εθνικού Εμπειρογνώμονα σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (EFT) (30-12-2015)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων
Σύμφωνα με το Α.Π. 8477/1.12.2015 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εκπαίδευσης (ETF) έχει δημοσιεύσει την ακόλουθη προκήρυξη για θέση Eθνικού Εμπειρογνώμονα με στοιχεία:

ETF/SNE/15/02 – Seconded National Expert in Vocational Education and Training (VET) Systems
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας στoν ανωτέρω Ευρωπαϊκό Οργανισμό μέχρι την 4η Ιανουαρίου 2016.

Ο Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος