Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εκπαίδευσης (ETF) λογότυπο

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (ΕΤF) (17-8-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (ΕΤF) (17-8-2021)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (ΕΤF) (17-8-2021)

Σύμφωνα με τα Α.Π.5616/05-08-2021 και Α.Π.5537/26-07-2021 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εκπαίδευσης (European Training Foundation-ΕΤF) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                       ΘΕΣΗ                          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ETF/TRA/21/01, Traineeships in Operations and Communication, 20-08-2021

ETF/TRA/21/02, Traineeships in Strategy and Resources, 20-08-2021

REC/21/03, Head of Project Management, Tools and Dissemination Unit (AD9), 09-09-2021

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment

Επίσης οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Οργανισμό.

 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
κ.α.α.

Αγγελική Φαϊτάκη

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

-Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

-Γραφείο Γενικού Γραμματέα

-Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ5ΠΔ46ΜΤΛ6-08Ρ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Σύμφωνα με τα Α.Π.5616/05-08-2021 και Α.Π.5537/26-07-2021 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εκπαίδευσης (European Training Foundation-ΕΤF) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                       ΘΕΣΗ                          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ETF/TRA/21/01, Traineeships in Operations and Communication, 20-08-2021

ETF/TRA/21/02, Traineeships in Strategy and Resources, 20-08-2021

REC/21/03, Head of Project Management, Tools and Dissemination Unit (AD9), 09-09-2021