Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων και θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) (8-8-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων και θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) (8-8-2022)

Σύμφωνα με το με Α.Π. 5387/22-07-2022 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων και θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων, με στοιχεία:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –  ΘΕΣΗ – ΗΛΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ERA RAST SEC 3/2022, Bank Sector Analyst (SNE), 31.08.2022 (12.00 μεσημβρινή τ.ώ. Παρισίων)

ICC DF SEC 4/2022, Supervisory Expert in the area of ICT or/and Cybersecurity (SNE), 31.08.2022 (12.00 μεσημβρινή τ.ώ. Παρισίων)

EBA CA 6/2022 RL, Administrative Assistant (CA), 31.08.2022 (12.00 μεσημβρινή τ.ώ. Παρισίων)

 

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα:

https://www.eba.europa.eu/

Επίσης οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στους συνδέσμους:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

και

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στην ως άνω Ευρωπαϊκή Αρχή.

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων και θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) (8-8-2022), με ΑΔΑ: 9ΤΖ746ΜΤΛ6-7ΓΤ

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης