Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση θέσης συμβασιούχου υπαλλήλου από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης (22-10-2014)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση θέσης συμβασιούχου υπαλλήλου από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης (22-10-2014)

Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση θέσης συμβασιούχου υπαλλήλου από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης (22-10-2014)

Σύμφωνα με το Α.Π. 6329/1-10-2014 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης έχει δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του προκήρυξη για την πλήρωση θέσης συμβασιούχου υπαλλήλου.
Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://cdt.europa.eu/EN/jobs/Pages/Jobs-opportunities.aspx

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2014.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
– Γραφείο Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΔΜΗΔ
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΩΦ4Χ-1ΘΗ)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης

 

 

 

 

Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση θέσης συμβα σιούχου υπαλλήλου από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης (22-10-2014)

Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση θέσης συμβα σιούχου υπαλλήλου από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης (22-10-2014)

Σύμφωνα με το Α.Π. 6329/1-10-2014 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης έχει δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του προκήρυξη για την πλήρωση θέσης συμβασιούχου υπαλλήλου.
Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://cdt.europa.eu/EN/jobs/Pages/Jobs-opportunities.aspx

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2014.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
– Γραφείο Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΔΜΗΔ
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΩΦ4Χ-1ΘΗ)

 

 

Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση θέσης συμβα σιούχου υπαλλήλου από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης (22-10-2014)

Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση θέσης συμβα σιούχου υπαλλήλου από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης (22-10-2014)

Σύμφωνα με το Α.Π. 6329/1-10-2014 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης έχει δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του προκήρυξη για την πλήρωση θέσης συμβα σιούχου υπαλλήλου.
Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://cdt.europa.eu/EN/jobs/Pages/Jobs-opportunities.aspx

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2014.