Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

39η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1.       Γέρου Κωνσταντίνος
2.       Δασκαλόπουλος Αντώνιος
3.       Βάσσος Πασχάλης
4.       Κεχαγιάς Φώτιος
5.       Μαργαρίτης Γεώργιος
6.       Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 21/10/2014 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σερβίων, Δήμου Σερβίων – Βελβεντού Β΄ΦΑΣΗ, ολοκλήρωση εργασιών» Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον αποχιονισμό χειμερινής περιόδου 2014-2015 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης
 4. Τροποποίηση των αριθμ. 1554/2014, 1555/2014, 1556/2014 και 1557/2014 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με τον Αποχιονισμό χειμερινής περιόδου 2014-2015 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, Δήμου Κοζάνης, Δήμου Εορδαίας και Δήμου Βοΐου  Π.Ε. Κοζάνης
 5. Έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού για την έκδοση βεβαίωσης αδόμητου στα τοπογραφικά διαγράμματα των ιδιοκτησιών προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της εξαγοράς ακινήτων για το έργο: «Βελτίωση – Διαπλάτυνση τμημάτων Ε.Ο. Κοζάνης – Σερβίων» με την διαδικασία της πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον προσφορών Π.Ε. Κοζάνης
 6. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου: «Εκσυγχρονισμός Θυροφραγμάτων ρέματος ΄΄ΓΚΙΟΛΕ΄΄» Π.Ε. Καστοριάς
 7. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «Επισκευή Συντήρηση Διοικητηρίου Γρεβενών» Π.Ε. Γρεβενών
 8. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση σχολειών Γρεβενών» Π.Ε. Γρεβενών
 9. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Εγκατάσταση θέρμανσης στο δημοτικό σχολείο Τ.Δ. Τροπαιούχου», προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 10. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Εγκατάσταση θέρμανσης στο δημοτικό σχολείο Τ.Δ. Τροπαιούχου» Π.Ε. Φλώρινας
 11. Λύση σύμβασης Μίσθωσης του ακινήτου όπου στεγάζονται οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Κοζάνης
 12. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλου προσφορών του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης
 13. Τροποποίηση όρων σύμβασης καθαριότητας της Π.Ε. Κοζάνης
 14. Λύση σύμβασης μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2014-2015
 15. Έγκριση για την ανάθεση δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015 μετά από διαπραγμάτευση Π.Ε. Καστοριάς
 16. Έγκριση για την ανάθεση δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015 μετά από διαπραγμάτευση Π.Ε. Καστοριάς
 17. Κήρυξη εν μέρει άγονου του διαγωνισμού βάσει της αριθμ. 10/2014 διακήρυξης μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2014-2015 και πρόταση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης Π.Ε. Καστοριάς
 18. Έγκριση ή μη του από 19/09/2014 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 38.000,00 ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης της συμφερότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου του έργου; «Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου», του προγράμματος LIFE «Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Ελλάδα – Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών» LIFE09 NAT/GR/000333 ARCTOS/KASTORIA της Π.Ε. Καστοριάς
 19. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 315.000,00 € του προγράμματος Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 005/2 2014 ως 1η κατανομή χρηματοδότησης μηνός Οκτωβρίου 2014 για την πληρωμή έργων
 20. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 2.697,28€  για την κάλυψη των δαπανών των οφειλόμενων αποζημιώσεων των ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ ου διενήργησαν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους ποιότητας – καταλληλότητας κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2014
 21. Έγκριση αποδοχής ποσού 40.000,00€ που αφορά κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 005/2 Π.Ε. Καστοριάς
 22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Ολοκλήρωση ασφαλτοστρώσεων στο έργο «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Εράτυρας Δήμου Βοΐου» Π.Ε. Κοζάνης
 23. Έγκριση δαπάνης για την αγορά υλικών για την επισκευή της γέφυρας ΜΠΕΛΕΫ Διλόφου Π.Ε. Κοζάνης
 24. Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή της εφημερίδας «Διαφάνεια» Π.Ε. Κοζάνης
 25. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 26. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 27. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 28. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 29. Αποπληρωμή δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 30. Αποπληρωμή δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 31. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 32. Έγκριση πληρωμής δαπανών Έργων Π.Ε. Γρεβενών
 33. Έγκριση ορισμού υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός δεξαμενής για τον οικισμό του Δήμου Ηρακλεωτών Π.Ε. Γρεβενών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

1.       Αντιπεριφερειάρχες.
2.       Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
3.       Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
4.       -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

5.    – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

6.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

7.  Μ.Μ.Ε.