Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεως συμβασιούχου υπαλλήλου από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (23-10-2015)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεως συμβασιούχου υπαλλήλου από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (23-10-2015)

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεως συμβασιούχου υπαλλήλου από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (23-10-2015)

Σύμφωνα με το Α.Π.6385/22-09-2015 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.ΑΕΕ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) έχει δημοσιεύσει την ακόλουθη προκήρυξη για εφεδρικό πίνακα πρόσληψης για θέση συμβασιούχου υπαλλήλου με στοιχεία:

CEDEFOP/2015/04/AD_external Expert in Labour Market Intelligence and Skill Needs

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/vacancies/expert-labour-market-intelligence-and-skill-needs-external

External notice of vacancy

Notification of extension of list of suitable candidates:

To the attention of the candidates already on the list

The validity of the list of suitable candidates has been extended to 31/12/2018

——————————————————————-

Cedefop invites applications for the position of an expert in labour market intelligence and skill needs, temporary agent, AD 5, M/F

Applications must be submitted on-line through the following link:

On-line application form and text of the vacancy notice

Deadline: 22 October 2015 at 15:00 Greek time

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης

 

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεως συμβασιούχου υπαλλήλου από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (23-10-2015)

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεως συμβασιούχου υπαλλήλου από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (23-10-2015)

Σύμφωνα με το Α.Π.6385/22-09-2015 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.ΑΕΕ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) έχει δημοσιεύσει την ακόλουθη προκήρυξη για εφεδρικό πίνακα πρόσληψης για θέση συμβασιούχου υπαλλήλου με στοιχεία:

CEDEFOP/2015/04/AD_external Expert in Labour Market Intelligence and Skill Needs

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/vacancies/expert-labour-market-intelligence-and-skill-needs-external

External notice of vacancy

Notification of extension of list of suitable candidates:

To the attention of the candidates already on the list

The validity of the list of suitable candidates has been extended to 31/12/2018

——————————————————————-

Cedefop invites applications for the position of an expert in labour market intelligence and skill needs, temporary agent, AD 5, M/F

Applications must be submitted on-line through the following link:

On-line application form and text of the vacancy notice

Deadline: 22 October 2015 at 15:00 Greek time