Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (8-3-2018)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (8-3-2018)

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (8-3-2018)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ ́ αριθμ. 1182/20.02.2018 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (31) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Μάρτιο και τον Απρίλιο 2018.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 26 Μαρτίου 2018, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.G.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO.Α.1)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO.Α.4)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER.D.1)
 • Mία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT.F.4)
 • Mία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT.G.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.B.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.D.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.B.4.A) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.B.4.B)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.C.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.E.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.F.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.C.3)

2. Όσον αφορά στην 25η Απριλίου 2018, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI.B.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.G.5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.B.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.B.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.C.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.F.3) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT.B.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.B.1)
 • Μία θέση στην Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI.5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT.HR.C.1)
 • Μία θέση στη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF.B.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.Η.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής ¨Ένωσης (TAXUD.A.2.A)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής ¨Ένωσης (TAXUD.A.2.Β)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.Α.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.B.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.H.3)

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 73ΔΟ465ΧΘΨ-Ν36)

Για την Π.Ε. Κοζάνης