Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού (EPSO) λογότυπο

Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμού πρόσληψης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) (31-12-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμού πρόσληψης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) (31-12-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π.8315/09-12-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης, με στοιχεία:

Σύμφωνα με το Α.Π.8315/09-12-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ . Ε . Α . στην Ε . Ε .), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (E P S O) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης, με στοιχεία:

E P S O / A D / 3 9 7 / 2 1 Administrators in the field of maritime affairs and fisheries (A D 6)

E P S O / A D / 3 9 7 / 2 1 Administrators in the field of maritime affairs and fisheries (A D 6)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 1 1 η Ιανουαρίου 2 0 2 2, 12 : 00 τ. ώ.  Βρυξελλών.

Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://epso.europa.eu/content/administrators-field-maritime-affairs-and-fisheries_en

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμού πρόσληψης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) (31-12-2021), με ΑΔΑ: 6ΧΧΜ46ΜΤΛ6-63Υ

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης