Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (17-2-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (17-2-2021)

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (17-2-2021)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ. πρωτ. 427/25-1-2021 έγγραφό της, διαβιβάζει ηλεκτρονικό μήνυμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας FRΟΝΤΕΧ, σύμφωνα με το οποίο έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της οι κάτωθι προκηρύξεις (2) θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων με απόσπαση:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ    —                            ΘΕΣΗ     —                                      ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
RCT-2020-00086, Deputy Head of Unit, AD10, Human Resources and Security, 22.02.2021
RCT-2020-00091, Support Officer, AST4, Inspections and Controls Office,        22.02.2021

Πληροφορίες και αιτήσεις για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους συνδέσμους:

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2020-00086

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2020-00091

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, με τη μορφή που μπορεί να ανευρεθεί στις ως άνω ιστοσελίδες της FRONTEX, αποστέλλονται απευθείας στην εν λόγω Υπηρεσία.

Επίσης, η παρούσα εγκύκλιος δημοσιεύεται και στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή:
– Γραφείο Υπουργού
– Γραφείο Γενικής Γραμματέως
– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΞΩΧ46ΜΤΛ6-ΜΑ9)

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (17-2-2021)

Ανα κοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (17-2-2021)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ. πρωτ. 427/25-1-2021 έγγραφό της, διαβιβάζει ηλεκτρονικό μήνυμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας FRΟΝΤΕΧ, σύμφωνα με το οποίο έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της οι κάτωθι προκηρύξεις (2) θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων με απόσπαση:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ    —                            ΘΕΣΗ     —                                      ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
RCT-2020-00086, Deputy Head of Unit, AD10, Human Resources and Security, 22.02.2021
RCT-2020-00091, Support Officer, AST4, Inspections and Controls Office,        22.02.2021

Πληροφορίες και αιτήσεις για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους συνδέσμους:

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2020-00086

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2020-00091

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, με τη μορφή που μπορεί να ανευρεθεί στις ως άνω ιστοσελίδες της FRONTEX, αποστέλλονται απευθείας στην εν λόγω Υπηρεσία.

Επίσης, η παρούσα εγκύκλιος δημοσιεύεται και στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: