Ανακοίνωση παροχής Διευκρινήσεων Διαγωνισμού Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας (Αρ. Διακ. 11/2023)

Ανακοίνωση παροχής Διευκρινήσεων Διαγωνισμού Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας (Αρ. Διακ. 11/2023)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση παροχής Διευκρινήσεων Διαγωνισμού Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας (Αρ. Διακ. 11/2023)

Ανακοίνωση παροχής Διευκρινήσεων Διαγωνισμού Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας (Αρ. Διακ. 11/2023)

Αρ. Διακ. 11/2023

Σχετικά με τον διαγωνισμό σας παρέχουμε συμπληρωματικές πληροφορίες όσον αφορά τους χρόνους παράδοσης των ειδών και γενικότερων θεμάτων των ρούχων, συγκεκριμένα:

  1. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών θα είναι δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες, από την επόμενη της ειδοποίησης του υποψηφίου.
  2. Το Λογότυπο να είναι τύπωμα και να γράφει ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και την αντίστοιχη υπηρεσία π.χ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Τ.Υ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ. Το χρώμα του λογότυπου θα είναι λευκό. Όσον αφορά το μέγεθος πρέπει να καθοριστεί κατόπιν προσκόμισης δείγματος του κάθε είδους.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

 

 

 

Διαβάστε αναλυτικά τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα) και ΠΕ Κοζάνης της ΠΔΜ