Μετατάξεις

Ανακοίνωση – παράταση πρόσκλησης για αποσπάσεις υπαλλήλων

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Με την παρούσα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων απόσπασης από τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους μέχρι και τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις που είχαν οριστεί στην με αριθμ. πρωτ. 18516/22-11-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ στο Δήμο Ραφήνας Πικερμίου.


Συνημμένα υποβάλλεται η σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (αριθμ. πρωτ. 18516/22-11-2018) για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (ΑΔΑ: 9ΗΩΖΩ16-0ΞΤ)