Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση) (10-7-2014)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση) (10-7-2014)

Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση) (10-7-2014)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη για πλήρωση είκοσι ενιά (29) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής1, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο του 2014.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 25η Ιουλίου 2014, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.C.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.D.2)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER.A.3)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER.A.4)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.D.2)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.E.1)
 • Μία θέση στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC.G.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης (JUST.A.2)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.I.4)

2. Όσον αφορά στην 10η Σεπτεμβρίου 2014 προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (χωρίς αποζημίωση, costfree) (CLIMA.A.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Europe-Aid – Ανάπτυξης και Συνεργασίας (χωρίς
  αποζημίωση, cost-free) (DEVCO.B.5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EAC.D.1.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (ECHO.B.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης (EMPL.F.3)
 • Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR.DS.2.CI)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR.DS.2.CΤ)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας (MARE.C.3)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (REGIO.F.1)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.F.3)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.J.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (SANCO.DDG2.G.5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (SANCO.E.3)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.B.1)

Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf, και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (ΑΔΑ: 70ΩΤΧ-ΦΥΒ)

 

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης