Εντείνονται οι έλεγχοι στις λαϊκές αγορές από μικτά κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος η καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία προς όφελος των πολιτών

Ανακοίνωση απόφασης προσωρινών αποτελεσμάτων των προκηρύξεων χορήγησης 40 νέων αδειών παραγωγού πωλητή και 40 νέων αδειών επαγγελματία πωλητή υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας Απασχόλησης και Διά Βίου Μάθησης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση απόφασης προσωρινών αποτελεσμάτων των προκηρύξεων χορήγησης 40 νέων αδειών παραγωγού πωλητή και 40 νέων αδειών επαγγελματία πωλητή υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΣ.

Κατά της απόφασης περί των αποτελεσμάτων των προκηρύξεων, χωρεί ένσταση από όποιον έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της αρμόδιας αρχής, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων, ήτοι από 11/01/2023 έως και 25/01/2023.

 

Συνημμένα:

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ (pdf)

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (pdf)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (pdf)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε (pdf)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1-2 (pdf)

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ (pdf)