Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων σε Παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την υπ ́αριθ: 832/25-9-2015 απόφαση του η οποία αφορά την έγκριση Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης, σχετικά με την μετάταξη υπαλλήλων στο φορέα προκειμένου να καλυφθούν οι μεγάλες και επιτακτικές ανάγκες σε προσωπικό, προκηρύσσει πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. υπαλλήλων κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., υπαλλήλων ΔΕΚΟ οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και οι οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου ,σε κενές οργανικές θέσεις του Κέντρου ή με μεταφορά της θέσης που κατέχουν και για το λόγο αυτό καλεί τους υπαλλήλους που ενδιαφέρονται να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση (74Μ0ΟΞΝ5-ΘΔ3)