Μετατάξεις

Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλου στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Σας διαβιβάζουμε ταυτάριθμο έγγραφο του Πανεπιστημίου Πατρών, σχετικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ κλάδου ή/και Ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγου Γεωπονίας στο Ίδρυμά μας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

652a469b7u-k84