Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλου στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Μετατάξεις

Σας διαβιβάζουμε ταυτάριθμο έγγραφο του Πανεπιστημίου Πατρών, σχετικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ κλάδου ή/και Ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγου Γεωπονίας στο Ίδρυμά μας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

652a469b7u-k84