Μετατάξεις

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη τεσσάρων (4) διοικητικών υπαλλήλων

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη τεσσάρων (4) διοικητικών υπαλλήλων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με μεταφορά της οργανικής θέσης.

Ω8Θ1ΟΡΡΕ-ΒΕ9