Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Θήρας Ν. Κυκλάδων

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Ο Δήμος ΘΗΡΑΣ Νομού Κυκλάδων, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δώδεκα (12) θέσεωνπροσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων και κλάδων με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλεςΔημόσιες Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. Α ́ και Β ́Βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.
Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού του Δήμου Θήρας, Ταχ. Δ/νση: Φηρά Θήρας, ΤΚ: 84700 ΘΗΡΑ.

Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις:

– Των άρθρων 74 και 79 & 181 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων»,
– Του άρθρου 68 Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»,
– Το άρθρο 58 του Ν. 3979/2011,

– Την παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν.4024/2011 χωρίς να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος κατόπιν 2 συνεκτίμησης των τυπικών & ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση – πρόσκληση (ΩΨ34ΩΡΝ-2ΟΓ)