Ανακοίνωση – πρόσκληση για απόσπαση και μετάταξη υπαλλήλων στο ΤΕΕ Περιφερειακό τμήμα Δυτικής Κρήτης

Μετατάξεις

Ανακοίνωση – πρόσκληση για απόσπαση και μετάταξη υπαλλήλων στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού επιμελητηρίου της Ελλάδας

 

6jf646c842-evh

6jf646c842-evh