Ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των δικαιούχων οικοπέδων στον Ν. Οικισμό Ποντοκώμης

Ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των δικαιούχων οικοπέδων στον Ν. Οικισμό Ποντοκώμης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Στα πλαίσια της προετοιμασίας των απαιτούμενων διαδικασιών που αφορούν στην μετεγκατάσταση του Οικισμού Ποντοκώμης και έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 13, §6 του Ν. 4273/2014 (Μετεγκατάσταση ή μεταφορά οικισμού για κοινή ωφέλεια λόγω εξορυκτικής δραστηριότητας)
 2. Την Απόφαση 73208/14894/29-10-2014, του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας περί παραχώρησης κοινόχρηστης έκτασης 1.258.081τ.μ. από τα αγροκτήματα Αργίλου και Λευκόβρυσης για την μετεγκατάσταση οικισμού Ποντοκώμης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των δικαιούχων οικοπέδου στο νέο οικισμό Ποντοκώμης. Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα και τις ώρες 09:00 π.μ  έως 13:00 μ.μ στο Κ.Ε.Π Ποντοκώμης, ακολουθώντας το παρακάτω πρόγραμμα σειράς υποβολής, με βάση το επώνυμο:

 1. Επώνυμα από Α έως και Γ από 02-11-2015 έως 06-11-2015
 2. Επώνυμα  από Δ έως και Κ από 09-11-2015 έως 13-11-2015
 3. Επώνυμα  από Λ έως και Μ από 16-11-2015 έως 20-11-2015
 4. Επώνυμα  από Ν έως και Π από 23-11-2015 έως 27-11-2015
 5. Επώνυμα  από Ρ έως και Τ από 30-11-2015 έως 04-12-2015
 6. Επώνυμα  από Υ έως και Ω από 07-12-2015 έως 11-12-2015

Πληροφορίες ή διευκρινήσεις θα δίνονται στα τηλέφωνα:

α)  ΚΕΠ Ποντοκώμης 24610-96906 (αρμόδιος υπάλληλος: Μελίδης Αναστάσιος) και

β) Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών 2461351399 (αρμόδιος υπάλληλος Χατζηκώστα Μαγδαληνή)

Έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα:

 1. Στην Δ/νση Πολιτικής Γης ΠΕ Κοζάνης
 2. Στο δημοτικό κατάστημα του δήμου Κοζάνης (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)
 3. Στο ΚΕΠ Ποντοκώμης
 4. στον ιστότοπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 5. στον ιστότοπο του Δήμου Κοζάνης

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει:

– στον ιστότοπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάνοντας κλικ εδώ

– στον ιστότοπο της ΠΕ Κοζάνης κάνοντας κλικ εδώ

– στο δημοτικό κατάστημα του δήμου Κοζάνης

– στον Πίνακα ανακοινώσεων του Της Τ.Κ. Ποντοκώμης  &

– Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Ποντοκώμης προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι

Τα μέλη