Μετατάξεις

Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνει την πρόθεσή του να προβεί σε απόσπαση προσωπικού των κατωτέρω κατηγοριών και κλάδων, για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την αντιμετώπιση υφιστάμενων σοβαρών και επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών του:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικ. ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ) 7

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ. Ή ΜΗΧ/ΓΩΝ – ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ.) 7

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικ. ΝΑΥΠΗΓΩΝ, ΜΗΧΑΝ/ΓΩΝ) 6

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 8

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2

ΣΥΝΟΛΟ 46

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης

 

 


 

Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνει την πρόθεσή του να προβεί σε απόσπαση προσωπικού των κατωτέρω κατηγοριών και κλάδων, για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την αντιμετώπιση υφιστάμενων σοβαρών και επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών του:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικ. ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ) 7

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ. Ή ΜΗΧ/ΓΩΝ – ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ.) 7

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικ. ΝΑΥΠΗΓΩΝ, ΜΗΧΑΝ/ΓΩΝ) 6

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 8

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2

ΣΥΝΟΛΟ 46

 

Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνει την πρόθεσή του να προβεί σε απόσπαση προσωπικού των κατωτέρω κατηγοριών και κλάδων, για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την αντιμετώπιση υφιστάμενων σοβαρών και επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών του:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικ. ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ) 7

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ. Ή ΜΗΧ/ΓΩΝ – ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ.) 7

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικ. ΝΑΥΠΗΓΩΝ, ΜΗΧΑΝ/ΓΩΝ) 6

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 8

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2

ΣΥΝΟΛΟ 46

 

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδια φέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής