Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης προσωρινού υπαλλήλου στην Υπηρεσία Καταναλωτή της Ε.Ε

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Σύμφωνα με το Α.Π. 5352/14-8-2014 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α ΕΕ), η Υπηρεσία Καταναλωτή, Υγείας και Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (CHAFEA)  έχει προκηρύξει μια θέση προσωρινού υπαλλήλου για τη θέση: Legal & Internal Control Process and Procedures Officer (CHAFEA/TA/AD/2014/001).

Περισσότερες πληροφορίες για την ανωτέρω θέση και για τη σχετική διαδικασία πρόσληψης μπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους συνδέσμους:

1. http://ec.europa.eu/chafea/about/vacancies.html

2. http://ec.europa.eu/chafea/documents/about/call-expression-interest-chafea-ta-ad-2014-001_en.pdf

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2014.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Συνημμένα:

6ΕΥΡΧ-173