Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση-Προκήρυξης θέσης Διευθυντή στη Διεύθυνση Μεταφορών

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση-Προκήρυξης  θέσης Διευθυντή στη Διεύθυνση Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Εκπαίδευσης, Μεταφορών και Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

629ΙΧ-Δ4Ε