Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (20-1-2015)

Προκηρύξεις θέσεων

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης δεκαεπτά (17) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2015.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 26η Ιανουαρίου 2015, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.D.1)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Αντιμετώπισης Κρίσεων (ECHO.B.1)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνση της ΕΕ και Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία (ELARG.A.3) (cost free)
  • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.A.3)
  • Δύο θέσεις θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών (FISMA.E.3)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (SANCO.B.2)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.B.3)

Ω958Χ-9ΟΥ