Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (16-6-2017)

Προκηρύξεις θέσεων
Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ ́ αριθμ. 3581/17.05.2017 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης εικοσιεπτά (27) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008) 6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 2017.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 26η Ιουνίου 2017, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.G.3)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO.D.1)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (EΝΕR.C.1)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.C.3)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
    Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.Ε.3)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR.DS.3)
  • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF.B.5)

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη