Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ερωπαϊκή Επιτροπή

Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση  θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης είκοσι (20) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Δεκέμβριο του 2014 και τον Ιανουάριο του 2015.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 16η Δεκεμβρίου 2014, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 

779ΧΧ-1ΓΖ