ΕΚΔΔΑ

Ανακοίνωση Προγράμματος Διεθνών Κύκλων Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση (CISAP 2015) από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΝΑ)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Με την παρούσα ανακοίνωση, σας ενημερώνουμε για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (CISAP 2015) που διοργανώνονται από την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα και σας διαβιβάζουμε, τα σχετικά έγγραφα του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθήνας προς ενημέρωση των υπαλλήλων σας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα ανωτέρω προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επιστημονικής και Πανεπιστημιακής Συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, στην κα Μαρία – Χριστίνα Αγαπίου

(email: mcagapiou@ifa.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

http://www.ena.fr/index.php?/fr/formation/Cycles-internationaux/CISAP

http://ifa.gr/index.php/el/livre-idees-savoirs/2009-03-11-09-05-4/cooperationuniversitaire-1121/1655-cycles-internationaux-specialises-dadministrationpublique-ecole-nationale-dadministration-paris

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Συνημμένα:
– Φάκελος με τα σχετικά έντυπα

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
– Γραφείο Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΔΜΗΔ
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών