Μετατάξεις

Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη μετάταξη υπαλλήλων στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτ.Ελλάδας του ΤΕΕ

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την Πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

7ovd46c842-thu

7ovd46c842-thu