Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη μετάταξη υπαλλήλων στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτ.Ελλάδας του ΤΕΕ

Μετατάξεις

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την Πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

7ovd46c842-thu

7ovd46c842-thu