Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσης Εθνικού Εμπειρογνωμόνα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό

Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση για την πλήρωση Θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το υπ. αριθμ 380/21-1-2014 έγγραφο της, γνωστοποιεί την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για την πλήρωση μίας (1) θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα (με απόσπαση) και τη δημιουργία σχετικής κατάστασης επιλαχόντων υποψηφίων (reserve list).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την εν λόγω θέση λήγει στις 25 Φεβρουαρίου 2014.

ΒΙΨ1Χ-Θ1Ξ