Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση) (8-4-2014)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση) (8-4-2014)

Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση) (8-4-2014)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει νέα προκήρυξη  για πλήρωση εικοσιδύο (22) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Απρίλιο και το Μάιο 2014.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 25η Απριλίου 2014, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.C.3.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης (JUST.B.1.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης (JUST.C.3.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.D.1.)
 • Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.D.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας (RTD.B.1.)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.A.1.)

2. Όσον αφορά στην 26η Μαΐου 2014 προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις:

 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης Προϋπολογισμού (BUDG.A.1.)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA.C.3.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης (EMPL.A.2.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης (EMPL.B.4.)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.F.3.)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.G.1.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.A.1.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας (MARE.D.1.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.E.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.G.3-A)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.G.3-B)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας (RTD.A.4.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας (RTD.F.1.)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.A.4-AGRICHEM)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.A.4-MMP)

 

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (ΑΔΑ: ΒΙΞΞΧ-ΒΗΝ)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης