Βρυξέλλες

Ανακοίνωση Διοργάνωσης Επιμορφωτικού Σεμιναρίου στις Βρυξέλλες

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Στο πλαίσιο του θεσμού European Reciprocal Trainings (ERT), ο φορέας επιμόρφωσης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, European School of Administration (EuSA), διοργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα στις Βρυξέλλες με γλώσσα εργασίας την αγγλική.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο όπου στεγάζεται ο ανωτέρω φορέας καθώς και σε άλλα σημεία, από 6 έως 8 Ιουλίου 2016.

Σκοπός του προγράμματος είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τη μεγάλη εικόνα γύρω από την Ε.Ε., καθώς και να τους προσφέρει την ευκαιρία να προχωρήσουν πέρα από τα στενά όρια της τάξης με επίσκεψη στα σημεία όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο απευθύνεται σε προσωπικό που δεν εξειδικεύεται σε ζητήματα Ε.Ε.

Μεταξύ άλλων θα παρατεθεί δείπνο συζήτησης ώστε να υπάρξει ανταλλαγή ιδεών και απόψεων γύρω από τις προκλήσεις της Ε.Ε.. Θα πραγματοποιηθεί επίσης (προαιρετικά) επίσκεψη στο Κέντρο Διαδραστικής Επίσκεψης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Parlamentarium).

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (76ΖΓ465ΦΘΕ-ΗΞΥ)