Ομάδες παραγωγών στην ΠΕ Κοζάνης

Αναγνώριση Ομάδων Παραγωγών στην ΠΕ Κοζάνης (17-9-2018)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει ότι η κατά το άρθρο 3 της Υ.Α. 397/18235/2017 (ΦΕΚ 601/Β΄/24-02-2017) Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) καθώς και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.) που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 91134/8287/21-05-2018 (ΑΔΑ: ΨΡΒΕ7ΛΨ-ΧΞ0) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας αναγνώρισε τις παρακάτω

Ομάδες Παραγωγών στην ΠΕ Κοζάνης με ΑΔΑ:

 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ Α ́ Ι.Κ.Ε. ΩΥΥΖ7ΛΨ-6ΟΡ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΑΤΑΤΑΣ – ΓΑΙΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ Ι.Κ.Ε. Ω1ΚΝ7ΛΨ-ΙΑΑ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΛΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι.Κ.Ε.   ΩΗ6Υ7ΛΨ-ΗΝΒ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ Α΄ Ι.Κ.Ε. 6Ξ8Υ7ΛΨ-2ΟΡ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΤΟ ΒΟΪΟ» ΩΑ9Ε7ΛΨ-73Η
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΥΑΚΙΟΥ Α΄ Ι.Κ.Ε. ΩΔ497ΛΨ-Κ7Δ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΤΕΡΟΥ Α΄ Ι.Κ.Ε. 6ΧΖΕ7ΛΨ-Α4Η