Ομάδες παραγωγών στην Π.Ε. Κοζάνης

Αναγνώριση Ομάδων Παραγωγών στην ΠΕ Κοζάνης (16-11-2018)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει ότι η κατά το άρθρο 3 της Υ.Α. 397/18235/2017 (ΦΕΚ 601/Β΄/24-02-2017) Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) καθώς και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.) που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 91134/8287/21-05-2018 (ΑΔΑ: ΨΡΒΕ7ΛΨ-ΧΞ0) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας αναγνώρισε τις παρακάτω

Ομάδες Παραγωγών στην ΠΕ Κοζάνης με ΑΔΑ:

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» 7Λ9ΙΧ-Ρ9Γ
ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ «Η ΕΝΩΣΗ» 6ΠΟΖ7ΛΨ-ΠΞ4