Ανεκλυστήρες στο Διοικητήριο της Π.Ε. Κοζάνης

Ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση του ετήσιου περιοδικού ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων για το κτήριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του κτιρίου στην Πτολεμαΐδα (22-4-2020)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση του ετήσιου περιοδικού ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων για το κτήριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του κτιρίου στην Πτολεμαΐδα (22-4-2020)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση του ετήσιου περιοδικού ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων για το κτήριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του κτιρίου  στην Πτολεμαΐδα.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 2.455,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η οικονομική προσφορά να αποσταλεί σε σφραγισμένο φάκελο έως την Παρασκευή 04/05/2020, στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Ημιώροφος, Γραφείο 25,  Δημοκρατίας 27, 50131, Κοζάνη.

Πληροφορίες για τις προσφορές στο τηλ. 2461351194 και για τις Προδιαγραφές τηλ. 2461351207.

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού

 

 

 

Κωτούλας Βασίλειος

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  –  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τον ετήσιο περιοδικό έλεγχο και έκδοση αντίστοιχων Πιστοποιητικών για τους ανελκυστήρες του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του Νέου Διοικητηρίου στην Πτολεμαΐδα. Συνολικά προβλέπεται ο ετήσιος περιοδικός έλεγχος εννέα (9) ανελκυστήρων.

Ακολουθούν αναλυτικά βοηθητικά τεχνικά στοιχεία για κάθε ανελκυστήρα (Πίνακες 1 έως 9)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ανελκυστήρας Κοινού Αριστερός Νο1 Διοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης
Γενική Περιγραφή Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων
Μηχανοστάσιο Επάνω
Διάταξη χειρισμού Selective Collective Τriplex
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου 7   /   18m   /   0,70 m/sec
Αριθμός ατόμων / Φορτίο 6 άτομα /   450 Kg
Ανάρτηση / Συρματόσχοινα Άμεση (1:1),    4 x Ø10 mm
Θύρες Φρέατος αυτόματες
Θύρες Θαλάμου αυτόματες
Διατάξεις μανδάλωσης SELCOM
Κινητήρας Ziehl Abegg ,   9,9 KW
Μειωτήρας ASTORS RS60
Περιοριστής Ταχύτητας PFB
Τροχαλίες Ø 450×4  // Ø 300×4
Οδηγοί Θαλάμου 2T   70 x 65 x 9 mm
Οδηγοί Αντίβαρου 2T   50 x 50 x    mm
Τύπος αρπάγης Ακαριαίας πέδησης
Προσκρουστήρες Θαλάμου Ελατήριο
Προσκρουστήρες Αντίβαρου Ελατήριο
Ηλεκτρολογικός Πίνακας  BAK

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ανελκυστήρας Κοινού Μεσαίος Νο2 Διοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης
Γενική Περιγραφή Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων
Μηχανοστάσιο Επάνω
Διάταξη χειρισμού Selective Collective Τriplex
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου 7   /   18m   /   0,70 m/sec
Αριθμός ατόμων / Φορτίο 6 άτομα /   450 Kg
Ανάρτηση / Συρματόσχοινα Άμεση (1:1),    4 x Ø10 mm
Θύρες Φρέατος αυτόματες
Θύρες Θαλάμου αυτόματες
Διατάξεις μανδάλωσης SELCOM
Κινητήρας Ziehl Abegg ,  9,9 KW
Μειωτήρας ASTORS RS60
Περιοριστής Ταχύτητας PFB
Τροχαλίες Ø 450×4  // Ø 300×4
Οδηγοί Θαλάμου 2T   70 x 65 x 9 mm
Οδηγοί Αντίβαρου 2T   50 x 50 x    mm
Τύπος αρπάγης Ακαριαίας πέδησης
Προσκρουστήρες Θαλάμου Ελατήριο
Προσκρουστήρες Αντίβαρου Ελατήριο
Ηλεκτρολογικός Πίνακας  BAK

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

 

Ανελκυστήρας Κοινού Δεξιός Νο3 Διοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης
Γενική Περιγραφή Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων
Μηχανοστάσιο Επάνω
Διάταξη χειρισμού Selective Collective Τriplex
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου 7   /   18m   /   0,70 m/sec
Αριθμός ατόμων / Φορτίο 6 άτομα /   450 Kg
Ανάρτηση / Συρματόσχοινα Άμεση (1:1),    4 x Ø10 mm
Θύρες Φρέατος αυτόματες
Θύρες Θαλάμου αυτόματες
Διατάξεις μανδάλωσης SELCOM
Κινητήρας Loher ,    7,4 KW
Μειωτήρας Fert
Περιοριστής Ταχύτητας PFB
Τροχαλίες Ø 450×4  // Ø 300×4
Οδηγοί Θαλάμου 2T   70 x 65 x 9 mm
Οδηγοί Αντίβαρου 2T   50 x 50 x    mm
Τύπος αρπάγης Ακαριαίας πέδησης
Προσκρουστήρες Θαλάμου Ελατήριο
Προσκρουστήρες Αντίβαρου Ελατήριο
Ηλεκτρολογικός Πίνακας  BAK

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Ανελκυστήρας ΑΜΕΑ Διοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης
Γενική Περιγραφή Υδραυλικός ανελκυστήρας προσώπων
Μηχανοστάσιο Κάτω
Διάταξη χειρισμού Collective down
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου 7   /   18m   /   0,63 m/sec
Αριθμός ατόμων / Φορτίο 10 άτομα /   750 Kg
Ανάρτηση / Συρματόσχοινα Έμεση (2:1),    6 x Ø10 mm
Θύρες Φρέατος αυτόματες
Θύρες Θαλάμου αυτόματες
Διατάξεις μανδάλωσης Klefer
Κινητήρας Kleemann ,    16 KW
Περιοριστής Ταχύτητας
Τροχαλίες Ø 400×6
Οδηγοί Θαλάμου 2T   89 x 62 x 16 mm
Τύπος αρπάγης Ακαριαία Kleemann
Προσκρουστήρες Θαλάμου Ελαστικοί Elastogran
Ηλεκτρολογικός Πίνακας Κοτσολιός

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Ανελκυστήρας Κυλικείου Διοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης
Γενική Περιγραφή Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων
Μηχανοστάσιο Επάνω
Διάταξη χειρισμού Collective down
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου 5   /   12m   /   0,70 m/sec
Αριθμός ατόμων / Φορτίο 6 άτομα /   450 Kg
Ανάρτηση / Συρματόσχοινα Άμεση (1:1),    4 x Ø10 mm
Θύρες Φρέατος ημιαυτόματες
Θύρες Θαλάμου   –
Διατάξεις μανδάλωσης ΤΑ
Κινητήρας Ziehl Abegg ,       KW
Μειωτήρας ASTORS RS60
Περιοριστής Ταχύτητας ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
Τροχαλίες Ø 450×4  // Ø 300×4
Οδηγοί Θαλάμου 2T   60 x 60 x 9 mm
Οδηγοί Αντίβαρου 2T   50 x 50 x    mm
Τύπος αρπάγης Ακαριαίας πέδησης
Προσκρουστήρες Θαλάμου Ελατήριο
Προσκρουστήρες Αντίβαρου Ελατήριο
Ηλεκτρολογικός Πίνακας  PLIAKIS CONTROL

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Ανελκυστήρας Οικίας Νομάρχη Διοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης
Γενική Περιγραφή Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων
Μηχανοστάσιο Επάνω
Διάταξη χειρισμού Collective down
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου 2   /   12m   /   0,70 m/sec
Αριθμός ατόμων / Φορτίο 6 άτομα /   450 Kg
Ανάρτηση / Συρματόσχοινα Άμεση (1:1),    4 x Ø10 mm
Θύρες Φρέατος ημιαυτόματες
Θύρες Θαλάμου   –
Διατάξεις μανδάλωσης  ΤΓ
Κινητήρας Ziehl Abegg,       KW
Μειωτήρας Rotos
Περιοριστής Ταχύτητας ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
Τροχαλίες Ø 400×4  // Ø 300×4
Οδηγοί Θαλάμου 2T   70 x 65 x 9 mm
Οδηγοί Αντίβαρου 2T   50 x 50 x    mm
Τύπος αρπάγης Ακαριαίας πέδησης
Προσκρουστήρες Θαλάμου Ελατήριο
Προσκρουστήρες Αντίβαρου Ελατήριο
Ηλεκτρολογικός Πίνακας APCO-LIFT controle

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Ανελκυστήρας Νέο Διοικητήριο Πτολεμαϊδας Αριστερός Νο1
Γενική Περιγραφή Υδραυλικός ανελκυστήρας προσώπων
Μηχανοστάσιο Κάτω
Διάταξη χειρισμού Collective down
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου 4   /   10m   /   0,63 m/sec
Αριθμός ατόμων / Φορτίο 8 άτομα /   600 Kg
Ανάρτηση / Συρματόσχοινα Έμεση (2:1),    6 x Ø10 mm
Θύρες Φρέατος αυτόματες
Θύρες Θαλάμου αυτόματες
Διατάξεις μανδάλωσης Klefer
Κινητήρας Kleemann ,    9,5 KW
Περιοριστής Ταχύτητας
Τροχαλίες Ø 400×6
Οδηγοί Θαλάμου 2T   89 x 62 x 16 mm
Τύπος αρπάγης Ακαριαία Kleemann
Προσκρουστήρες Θαλάμου Ελαστικοί Elastogran
Ηλεκτρολογικός Πίνακας VASSLER

ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Ανελκυστήρας Νέο Διοικητήριο Πτολεμαϊδας Δεξιός Νο2
Γενική Περιγραφή Υδραυλικός ανελκυστήρας προσώπων
Μηχανοστάσιο Κάτω
Διάταξη χειρισμού Collective down
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου 4   /   10m   /   0,63 m/sec
Αριθμός ατόμων / Φορτίο 8 άτομα /   600 Kg
Ανάρτηση / Συρματόσχοινα Έμεση (2:1),    6 x Ø10 mm
Θύρες Φρέατος αυτόματες
Θύρες Θαλάμου αυτόματες
Διατάξεις μανδάλωσης Klefer
Κινητήρας Kleemann ,    9,5 KW
Περιοριστής Ταχύτητας
Τροχαλίες Ø 400×6
Οδηγοί Θαλάμου 2T   89 x 62 x 16 mm
Τύπος αρπάγης Ακαριαία Kleemann
Προσκρουστήρες Θαλάμου Ελαστικοί Elastogran
Ηλεκτρολογικός Πίνακας VASSLER

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9

Ανελκυστήρας Νέο Διοικητήριο Πτολεμαϊδας Νο3
Γενική Περιγραφή Υδραυλικός ανελκυστήρας προσώπων
Μηχανοστάσιο Κάτω
Διάταξη χειρισμού Collective down
Στάσεις/Διαδρομή/Ταχύτητα Θαλάμου 4   /   10m   /   0,63 m/sec
Αριθμός ατόμων / Φορτίο 10 άτομα /   750 Kg
Ανάρτηση / Συρματόσχοινα Έμεση (2:1),    6 x Ø10 mm
Θύρες Φρέατος αυτόματες
Θύρες Θαλάμου αυτόματες
Διατάξεις μανδάλωσης Klefer
Κινητήρας Kleemann ,    11,0 KW
Περιοριστής Ταχύτητας
Τροχαλίες Ø 400×6
Οδηγοί Θαλάμου 2T   89 x 62 x 16 mm
Τύπος αρπάγης Ακαριαία Kleemann
Προσκρουστήρες Θαλάμου Ελαστικοί Elastogran
Ηλεκτρολογικός Πίνακας VASSLER
  1. Ο περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων θα γίνεται μία φορά ανά έτος κατ’ ελάχιστο σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ.1, εδαφ. ε της ΚΥΑ Φ9.2/οικ.28425/1245 (ΦΕΚ2604Β/22-12-2008) και σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί του ετήσιου περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων.
  2. Περιοδικό έλεγχο και έκδοση Πιστοποιητικών διενεργούν αναγνωρισμένοι / κοινοποιημένοι φορείς για την αξιολόγηση συμμόρφωσης – πιστότητας των ανελκυστήρων σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.1, της ΚΥΑ Φ9.2/οικ.28425/1245 (ΦΕΚ2604Β/22-12-2008).
  3. Στην τιμή περιλαμβάνεται και τυχόν επανέλεγχος μετά από εύρεση τυχόν ελλείψεων σε κάποιο από τους ανελκυστήρες.

Συνημμένα:

Η Οικονομική προσφορά για την ανάθεση του ετήσιου περιοδικού ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων για το κτήριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του κτιρίου στην Πτολεμαΐδα σε μορφή doc