593.000 ευρώ από την Π.Ε. Κοζάνης για την αναβάθμιση των αρδευτικών δικτύων του Δήμου Βοΐου

593.000 ευρώ από την Π.Ε. Κοζάνης για την αναβάθμιση των αρδευτικών δικτύων του Δήμου Βοΐου

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

593.000 ευρώ από την Π.Ε. Κοζάνης για την αναβάθμιση των αρδευτικών δικτύων του Δήμου Βοΐου

593.000 ευρώ από την Π.Ε. Κοζάνης για την αναβάθμιση των αρδευτικών δικτύων του Δήμου Βοΐου

Η αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Κατερίνα Δαδαμόγια, εισηγήθηκε την έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αρδευτικών Δικτύων του Δήμου Βοΐου», κατά την οικονομική επιτροπή της 11ης Ιουλίου 2023.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 3552/99092/22-09-2017, έχει την εποπτεία των ΤΟΕΒ που λειτουργούν στην Περιφέρεια αλλά και την Τεχνική στήριξή τους. Στο πλαίσιο της υποστήριξης του πρωτογενούς τομέα και της αναβάθμισης των υποδομών τους, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους ΤΟΕΒ  ώστε να οργανωθεί εκ νέου η λειτουργία τους, όπου απαιτούνταν, και να καταγραφούν οι ανάγκες τους. Παράλληλα, έγινε μελέτη των προδιαγραφών για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων στη λειτουργία των αντλιοστασίων των αρδευτικών δικτύων των ΤΟΕΒ Π.Ε Κοζάνης.

Πιο συγκεκριμένα, η αντιπεριφερειάρχης εισηγήθηκε την προμήθεια εξοπλισμού για τα αρδευτικά δίκτυα των Τ.Ο.Ε.Β. Δαφνερού (Προϋπολογισμού 108.000,00  €), Μολόχας ( Προϋπολογισμού 220.600,00 €), Κλήματος (Προϋπολογισμού 103.300,00 €) και Καλονερίου-Εράτυρας (Προϋπολογισμού 161.300,00 €) του Δήμου Βοΐου.

Αντικείμενο του επικείμενου έργου, συνολικού προϋπολογισμού 593.200 ευρώ, είναι:

  • Προμήθεια νέων ηλεκτρικών πινάκων τροφοδοσίας αντλιοστασίων
  • Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας για την άμεση πληροφόρηση και στη διαχείριση της υδροδότησης,
  • Συντήρηση και επισκευή υφιστάμενων αντλιών.

Απώτερος σκοπός των παρεμβάσεων είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος οδηγώντας στη μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτών μας.

Η Περιφερειακή Αρχή έχει έμπρακτα αποδείξει την υποστήριξή της στον πρωτογενή τομέα προχωρώντας έργα που ήταν χρόνια στάσιμα και επανεκκινώντας διαδικασίες ώστε η αγροτική παραγωγή μας να έχει την βέλτιστη υποστήριξη για την ανάπτυξή της, με όρους ανταγωνιστικούς.