360.000 ευρώ από την Π.Ε. Κοζάνης για την επιχορήγηση των επικουρικών ιατρών που θα στελεχώσουν το Γ.Ν. Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο την επόμενη τριετία

360.000 ευρώ από την Π.Ε. Κοζάνης για την επιχορήγηση των επικουρικών ιατρών που θα στελεχώσουν το Γ.Ν. Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο την επόμενη τριετία

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

360.000 ευρώ από την Π.Ε. Κοζάνης για την επιχορήγηση των επικουρικών ιατρών που θα στελεχώσουν το Γ.Ν. Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο την επόμενη τριετία

360.000 ευρώ από την Π.Ε. Κοζάνης για την επιχορήγηση των επικουρικών ιατρών που θα στελεχώσουν το Γ.Ν. Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο την επόμενη τριετία

Η αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Κατερίνα Δαδαμόγια, εισηγήθηκε την έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 (τοπικός πόρος)  για την «Επιχορήγηση Επικουρικών Γιατρών που θα Στελεχώσουν το Γ.Ν. Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο», κατά την Οικονομική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου 2023.

Η στελέχωση των νοσοκομείων της Π.Ε. Κοζάνης με τους απαιτούμενους ιατρούς, αποτελεί αρμοδιότητα της κεντρικής διοίκησης.

Η Περιφερειακή Αρχή από την πλευρά της, υποστηρίζει συστηματικά και με κάθε δυνατό μέσο τη λειτουργία των νοσοκομείων σε μια προσπάθεια να προασπίσει το θεμελιώδες αγαθό της υγείας.

Έχει διαθέσει σημαντικά κονδύλια μέσω του ΕΣΠΑ και του ΕΑΠ για την ενίσχυση των νοσοκομείων σε εξοπλισμό και ασκεί πιέσεις στα αρμόδια υπουργεία για την επαρκή στελέχωσή τους σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Για την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος στελέχωσης των νοσοκομείων της περιοχής μας με ιατρικό προσωπικό, κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση κινήτρων, τα  οποία θα την καταστήσουν ελκυστική επιλογή για τους επικουρικούς ιατρούς.

Σημαντικό κίνητρο για τη λύση του προβλήματος, αποτελεί η καταβολή επιπρόσθετου ποσού στις προβλεπόμενες από το νόμο αμοιβές των ιατρών, από την Περιφέρεια, που προσδιορίζεται στο παρόν έργο σε ποσό ίσο με 500 € μηνιαίως.

Για την ικανοποίηση της χρόνιας αυτής απαίτησης, η αντιπεριφερειάρχης εισηγήθηκε την αύξηση του προϋπολογισμού του έργου κατά 360.000 ευρώ, ενισχύοντας οικονομικά με τα απαιτούμενα ποσά τα νοσοκομεία για τα επόμενα τρία χρόνια, συνεχίζοντας το υφιστάμενο έργο. Το ποσό αντιστοιχεί σε είκοσι ιατρούς.