Τσιούμαρης Γρηγόρης: Ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έργου με τίτλο «Βελτίωση Παράλληλων Έργων στο αγρόκτημα Λιβαδερού»

550.000€ για έργα αναδασμού στο Λιβαδερό

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

550.000€ για έργα αναδασμού στο Λιβαδερό

550.000€ για έργα αναδασμού στο Λιβαδερό

Στο αγρόκτημα Λιβαδερού του Δήμου Σερβίων ο αναδασμός κυρώθηκε το 1988. Ορισμένοι δρόμοι που διανοίχτηκαν δεν χαλικοστρώθηκαν μέχρι και σήμερα με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην προσπελασιμότητά τους δυσκολεύοντας γεωργικά μηχανήματα και καλλιεργητές.

Έτσι, με την ένταξη του έργου με τίτλο «Βελτίωση Παράλληλων Έργων στο αγρόκτημα Λιβαδερού» προϋπολογισμού   550.000,00€ (µε Φ.Π.Α.), στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατόπιν εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης κου Γρηγόρη Τσιούμαρη στην Οικονομική Επιτροπή της 10ης Νοεμβρίου, δρομολογείται η «επούλωση» του χρονίζοντος αυτού προβλήματος στην Κτηματική περιοχή Λιβαδερού.

Απαραίτητες εργασίες που πρόκειται να γίνουν για την βελτίωση της κυκλοφορίας και της οδικής ασφάλειας των οδών είναι:

 

  1. Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους εδάφους
  2. Κατασκευή επιχωμάτων
  3. Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 μ.

Οι πόροι χρηματοδότησης του έργου προέρχονται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  (ΣΑΕΠ 041)   της   Π. Δ. Μ.

 

Τσιούμαρης Γρηγόρης: Ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έργου με τίτλο «Βελτίωση Παράλληλων Έργων στο αγρόκτημα Λιβαδερού»

 

 


 

550.000€ για έργα αναδασμού στο Λιβαδερό

Στο αγρόκτημα Λιβαδερού του Δήμου Σερβίων ο αναδασμός κυρώθηκε το 1988. Ορισμένοι δρόμοι που διανοίχτηκαν δεν χαλικοστρώθηκαν μέχρι και σήμερα με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην προσπελασιμότητά τους δυσκολεύοντας γεωργικά μηχανήματα και καλλιεργητές.

Έτσι, με την ένταξη του έργου με τίτλο «Βελτί ωση Παράλληλων Έργων στο αγρόκτημα Λιβαδερού» προϋπολογισμού   550.000,00€ (µε Φ.Π.Α.), στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατόπιν εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης κου Γρηγόρη Τσιούμαρη στην Οικονομική Επιτροπή της 10ης Νοεμβρίου, δρομολογείται η «επούλωση» του χρονίζοντος αυτού προβλήματος στην Κτηματική περιοχή Λιβαδερού.

Απαραίτητες εργασίες που πρόκειται να γίνουν για την βελτίωση της κυκλοφορίας και της οδικής ασφάλειας των οδών είναι:

 

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους εδάφους

Κατασκευή επιχωμάτων

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 μ.

Οι πόροι χρηματοδότησης του έργου προέρχονται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  (ΣΑΕΠ 041)   της   Π. Δ. Μ.